Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Garbów

Adres:

ul. Krakowskie Przedmieście 50
21-080 Garbów

Telefon: 81 501-80-63 
Telefon/ fax: 81 501-80-70 

E-mail: ug@garbow.pl