Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - informacje wstępne

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - informacje wstępne

o przystąpieniu Gminy Garbów do projektu
Gmina Garbów przystąpiła do udziału w projekcie ,, Partycypacja w planowaniu przestrzennym’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich. Celem projektu jest zapoznanie lokalnej społeczności z problematyką planowania przestrzennego na terenie naszej gminy, a także zachęcenie do wyrażania swoich opinii i prowadzeniu dyskusji na temat ładu przestrzennego. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach RADAR, a uczniów naszych szkół do udziału w konkursie plastycznym w którym przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody grupowe.
Powrót